Pomoc techniczna

Główne funkcje

Prezentacja
numerem głównym

Dzięki tej funkcji wybrane połączenia wychodzące mogą być prezentowane jednym, wspólnym numerem głównym, co pozwoli na łatwą identyfikację Twojej firmy.

Warunkowe
przekierowanie połączeń

Pozwala na łączenie rozmów przychodzących zgodnie z ustalonym przez Ciebie schematem, np. jeśli Klient dzwoni do Twojej firmy w godzinach pracy, z łatwością uzyska połączenie; jeśli jednak dzwoni poza ustaloną porą, wysłucha komunikatu o niedostępności pracowników.

Transfer
między użytkownikami

Rozmowy przychodzące mogą być przekierowywane między pracownikami z poziomu telefonu i bez utraty połączenia.

Numer wewnętrzny

Funkcja umożliwia nadawanie pracownikom numerów wewnętrznych; dzięki niej Twoi klienci z łatwością uzyskają połączenie z osobą, którą zwykle współpracują.

Wysyłanie faksów

Funkcjonalność umożliwia wysyłkę faksu za pośrednictwem aplikacji www na dowolny numer komórkowy lub stacjonarny w Polsce, na którym uruchomiona jest usługa umożliwiająca odbiór faksu.

Recepcja

Dzięki tej funkcji i aplikacji WWW do obsługi recepcji osoba, której powierzysz rolę recepcjonisty w Twojej firmie, z łatwością będzie mogła zarządzać połączeniami przychodzącymi, odbierać je samodzielnie lub przełączać do odpowiednich pracowników, nawet jeśli są poza biurem.

Jeszcze więcej funkcji

  • Wywołaj serwer

funkcja umożliwia zintegrowanie serwera Klienta poprzez web-serwis; Klient określa rodzaj wywołania: identyfikację numeru lub wpisanie odpowiedniego kodu przez osobę dzwoniąca na Numer Główny Wirtualnej Centralki Orange, a także rodzaj odpowiedzi: odczytanie tekstu z bazy danych lub odpowiednią akcję (np. przekierowanie do odpowiedniego konsultanta) w ramach schematu centralki.

  • Przywracanie i zapisywanie konfiguracji WCO

funkcjonalność umożliwia tworzenie kopii zapasowej, poprzez zapis schematu ustawień centralki. Funkcjonalność jest bezpłatna.

  • Raportowanie

pozwala na generowanie raportów dotyczących połączeń przychodzących i dopasowanie ustawień centralki do realnych potrzeb Twojej firmy.

  • Grupa

umożliwia łączenie pracowników w grupy, np. dział sprzedaży, księgowość albo magazyn, i zarządzanie kierowanymi do nich połączeniami według kilku dostępnych wariantów, np. "pierwszy wolny" albo "wybierz losowo".

  • Automatyczne przekierowanie

dzięki tej funkcji połączenia przychodzące mogą być automatycznie przekierowane, np. do regionalnego oddziału Twojej firmy lub wybranego partnera biznesowego.

  • Dodatkowy numer główny

funkcjonalność umożliwia uruchomienie dowolnej liczby dodatkowych numerów głównych, które mogą prowadzić do różnych miejsc drzewa WCO. Dzięki tej funkcjonalności można mieć w drzewie WCO oddzielne numery, np. dla poszczególnych działów.

  • Okazjonalny komunikat

to wybrana przez Ciebie informacja, np. o aktualnych promocjach, którą klient usłyszy przed rozmową lub po rozmowie.

  • Lektor

dzięki tej funkcji unikasz nagrywania komunikatów, jakie usłyszą klienci dzwoniący do Twojej firmy, w profesjonalnym studiu nagrań. Każdy wybrany przez Ciebie tekst zostanie odczytany przez automatycznego lektora; dostępne są głosy kobiecy i męski, ten drugi również w języku angielskim.

Ułatw sobie biznes

-