Pomoc techniczna

FAQ

Co jest potrzebne do założenia Wirtualnej Centralki Orange?

Do założenia centralki wystarczy komputer wraz z dowolnym stacjonarnym bądź mobilnym dostępem do Internetu.

Czym jest Wirtualna Centralka Orange?

Wirtualna Centralka Orange jest rozwiązaniem do zarządzania połączeniami w firmie. Jest rozwiązaniem całkowicie bezprzewodowym, niewymagającym ponoszenia dodatkowych kosztów w infrastrukturę telekomunikacyjną. Pozwala na konfigurację i zarządzanie centralką online na stronie https://wco.orange.pl na dowolnym sprzęcie komputerowym.

Kto może korzystać z Wirtualnej Centralki Orange?

Z usługi może korzystać każdy klient biznesowy.

Jak skorzystać z usługi Wirtualna Centralka Orange?

Aby skorzystać z usługi udaj się do najbliższego salonu Orange lub swojego Opiekuna w celu podpisania umowy, podania adresu świadczenia usługi, wyboru numeru komórkowego lub stacjonarnego jako numeru głównego, który będzie identyfikował Klienta oraz podania numer komórkowego firmy, na który dostaniesz SMS z loginem i hasłem do zalogowania w aplikacji https://wco.orange.pl, linkiem do aplikacji, w której będziesz mógł aktywować usługę ze wszystkimi wybranymi funkcjonalnościami oraz numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego przydzielonego do usługi.

Jak aktywować usługę?

Aby aktywować centralkę, zaloguj się za pomocą otrzymanego smsem loginu i hasła na aplikację https://wco.orange.pl

Kiedy muszę aktywować usługę?

Aktywacja usługi może nastąpić w dowolnym okresie czasu po otrzymaniu sms z loginem, hasłem i numerem telefonu przydzielonym do usługi.

Czy do obsługi centralki potrzebuję własnego serwera?

Nie, usługa działa w oparciu o serwery Orange. To my dbamy o jej rozwój i utrzymanie.

Ile numerów głównych i telefonów użytkowników można przyłączyć do Wirtualnej Centralki Orange?

Do jednej centralki można podłączyć do 251 numerów głównych oraz nieograniczoną liczbę numerów użytkowników - stacjonarnych lub komórkowych, dzięki czemu sprawdzi się ona zarówno w małej firmie, jak i w dużej korporacji.

Czy jest potrzebna infrastruktura telefoniczna w firmie?

Nie, usługa jest rozwiązaniem całkowicie bezprzewodowym, niewymagającym inwestycji w infrastrukturę telefoniczną, specjalistyczny sprzęt czy obsługę informatyczną. WCO jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które nie mają dostępu do kablowej sieci telefonicznej.

Moja firma nie posiada komputera. Czy mogę korzystać z centralki?

Tak, komputer jest niezbędny tylko do aktywowania, konfiguracji i edycji usługi, nie jest niezbędny do bieżącego użytkowania. Jednak w przypadku konieczności częstego użytkowania recepcji komputer jest zdecydowanie zalecany, gdyż znacznie ułatwia pracę.

Czy do WCO można podłączyć tylko telefony działające w sieci Orange?

Nie, do centralki Klient może podłączyć wszystkie numery komórkowe i stacjonarne, bez względu na to, w której sieci są aktywowane.

Kto konfiguruje ustawienia centralki?

Klient samodzielnie konfiguruje i edytuje ustawienia centralki w aplikacji https://wco.orange.pl, dopasowując je do potrzeb własnej Firmy.

Chciałbym modyfikować funkcjonalności centralki. Kiedy i jak mogę to zrobić?

Funkcjonalności centralki można zmieniać w dowolnym momencie w zależności od potrzeb firmy. Dodatkowo za pośrednictwem aplikacji WWW można łatwo włączyć nowe funkcjonalności, z których większość jest aktywna od razu po zapisaniu nowej konfiguracji.

Czy każdy użytkownik centralki może edytować jej ustawienia?

Nie, tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą konfigurować ustawienia i funkcjonalności centralki.

Czy mogę wykonywać połączenia z numeru głównego centralki?

Nie, numer główny jest numerem wirtualnym, czyli numerem nie świadczonym na karcie SIM. Z numeru głównego nie można wykonywać połączeń poza połączeniami faksowymi. Służy tylko do przyjmowania i przekierowania połączeń przychodzących na inne numery użytkowników tej usługi. Użytkownicy mogą za to prezentować się numerem głównym centralki wykonując połączenia z własnych telefonów będących użytkownikami sieci komórkowej Orange. W tym celu należy poprzedzić wpisanie numeru docelowego prefiksem *666 aby doraźnie skorzystać z takiej możliwości lub skonfigurować stałą prezentację numerem głównym. Numerem głównym mogą prezentować się wyłącznie użytkownicy, którym administrator nadał odpowiednie uprawnienia.

Jakie funkcjonalności są oferowane w ramach Wirtualnej Centralki Orange?

W ramach usługi oferowane są następujące funkcjonalności:

 • menu (tzw. "drzewo IVR")
 • numer wewnętrzny
 • doraźna i stała prezentacja numerem głównym
 • nagrywanie rozmów
 • recepcja z funkcją asystenta
 • dodatkowy numer główny
 • grupa
 • komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim (automatyczny lektor)
 • przekierowanie połączeń
 • przekierowanie warunkowe połączeń
 • transfer połączeń
 • odbiór i wysyłka faksu
 • komunikaty okazjonalne
 • wywołaj serwer
 • raporty

Jak działa menu?

Menu jest funkcjonalnością Wirtualnej Centralki Orange, która zapewnia osobie dzwoniącej możliwość pokierowania połączeniem. Administrator może w nim określić różne możliwości dalszego przebiegu połączenia przychodzącego i nadać odpowiadające im cyfry. W ten sposób osoba dzwoniąca, wybierając określoną cyfrę na klawiaturze telefonu, połączy się z przypisanym jej użytkownikiem, grupą lub innym elementem usługi. Dodatkowo, istnieje możliwość stworzenia komunikatu, który będzie pełnił rolę instrukcji dla osoby dzwoniącej, np. poinformuje jaki dział firmy znajduje się pod jaką cyfrą. Można utworzyć praktycznie dowolna liczbę poziomów menu.

Czym jest numer wewnętrzny?

Numer wewnętrzny pozwala osobie dzwoniącej na numer główny wybrać krótki numer wewnętrzny (od 2 do 6 cyfr), aby połączyć się z wybranym użytkownikiem lub grupą. Aktywacja funkcjonalności jest bezpłatna i odbywa się przez aplikację https://wco.orange.pl znajdującą się na stronie WWW.

Na czym polega prezentacja numerem głównym?

Prezentacja numerem głównym polega na tym, że użytkownik Wirtualnej Centralki Orange może wykonać połączenie wychodzące ze swojego numeru komórkowego, w trakcie którego na wyświetlaczu odbiorcy będzie prezentował się numerem głównym firmy. Aby zaprezentować się numerem głównym, należy poprzedzić wpisanie numeru docelowego prefiksem *666 przy prezentacji doraźnej lub tylko wybrać numer docelowy jeżeli zastosowano stałą prezentację numerem głównym. Prezentować się numerem głównym mogą wyłącznie użytkownicy, którym administrator nadał odpowiednie uprawnienia. Aktywacja funkcjonalności jest bezpłatna i odbywa się w aplikacji administracyjnej.

Czym jest recepcja?

Recepcja to funkcjonalność zapewniająca dostęp do dodatkowej aplikacji, za pomocą której można łatwo poprzez komputer sterować połączeniami przychodzącymi do recepcji. Recepcjonista ma podgląd kolejki połączeń przychodzących, może je przełączać do odpowiednich użytkowników lub odbierać. Rozmówcy oczekujący w kolejce mogą usłyszeć tło muzyczne, komunikat oczekiwania oraz informację na którym miejscu w kolejce się obecnie znajdują. Aktywacja funkcjonalności jest bezpłatna i odbywa się w aplikacji administracyjnej.

Czym jest numer główny i główny dodatkowy?

Do jednej centralki można dołączyć wiele numerów głównych. Zadzwonienie na którykolwiek z numerów głównych skutkuje dodzwonieniem się do firmy. Każdy poza pierwszym (podstawowym) nazywa się numerem głównym dodatkowym i jest stosowany gdy w firmie jest więcej niż jeden numer firmowy. Każdy numer główny dodatkowy może być skonfigurowany jako numer bezpośredni do jakiegoś pracownika lub działu wewnętrznego lub bezpośredni numer faksowy lub może prowadzić do numeru głównego podstawowego zależnie od woli klienta.

Czym jest grupa?

Grupa, to funkcjonalność w której można konfigurować użytkowników mogących się zastępować przy odbieraniu połączeń i urządzić ich w grupy, np. sprzedawcy, serwis, księgowość, reklamacje itp. Połączenie przychodzące jest w takim przypadku przez rozmówcę kierowane nie do wskazanego pracownika a do określonej grupy pracowników. Wybór pracownika odbierającego połączenie odbywa się automatycznie według jednego z kilku schematów, np. najdłużej bezczynny. Rozmówcy oczekujący w kolejce mogą usłyszeć tło muzyczne, komunikat oczekiwania oraz informację na którym miejscu w kolejce się obecnie znajdują. Aktywacja funkcjonalności jest bezpłatna i odbywa się w aplikacji administracyjnej.

Czym jest warunkowe kierowanie połączeń?

Jest to funkcjonalność dzięki której połączenie jest wewnątrz WCO kierowane zależnie od podanego warunku, np. warunku czasowego - w godzinach pracy firmy do pracowników a po godzinach pracy na zapowiedź słowną o godzinach w jakich firma pracuje czy określonego numeru z listy, dzięki czemu można np. specjalnym trybem obsługiwać szczególnie ważnych klientów firmy.

Ułatw sobie biznes

-