Wirtualna Centralka - oferta i cennik

W ramach oferty masz do wyboru cztery plany taryfowe różniące się liczbą użytkowników włączonych do usługi (od 3 do 20) oraz wariantem podpisanej umowy.

Miesięczna opłata abonamentowa składa się z opłaty za numer główny w wysokości 50 zł + VAT oraz opłaty za każdego użytkownika - 7 zł + VAT.

Wirtualna Centralka Orange 3

Umowa na czas nieokreślony

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 71 zł (87,33 zł z VAT)

Umowa na 12 miesięcy

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 71 zł (87,33 zł z VAT)

Umowa na 24 miesięcy

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 71 zł (87,33 zł z VAT)

Wirtualna Centralka Orange 5

Umowa na czas nieokreślony

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 85 zł (104,55 zł z VAT)

Umowa na 12 miesięcy

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 85 zł (104,55 zł z VAT)

Umowa na 24 miesięcy

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 85 zł (104,55 zł z VAT)

Wirtualna Centralka Orange 10

Umowa na czas nieokreślony

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 120 zł (147,60 zł z VAT)

Umowa na 12 miesięcy

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 120 zł (147,60 zł z VAT)

Umowa na 24 miesięcy

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 120 zł (147,60 zł z VAT)

Wirtualna Centralka Orange 20

Umowa na czas nieokreślony

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 190 zł (233,77 zł z VAT)

Umowa na 12 miesięcy

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 190 zł (233,77 zł z VAT)

Umowa na 24 miesięcy

opłata aktywacyjna - 100 zł (123 zł z VAT)

abonament miesięczny - 190 zł (233,77 zł z VAT)
opłaty za przekierowanie połączenia

na numer komórkowy Orange - bezpłatnie

na numer komórkowy do pozostałych operatorów - 0,60 zł + VAT

do sieci stacjonarnej w tym na numer aktywowany w ramach usługi Ekstra Strefa Firmowa lub Orange Strefa - 0,05 zł + VAT

na numer zagraniczny (połączenie międzynarodowe) - zgodnie z cennikiem usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm

na numer specjalny - zgodnie z cennikiem usług w ofercie Optymalnej w Orange dla FirmWybierając opcję na próbę Klient może wypróbować usługę w ciągu jednego miesiąca - abonament za pierwszy miesiąc użytkowania usługi to 1 zł (1,23 zł z VAT). Aby skorzystać z tego wariantu należy podpisać umowę na 13 lub 25 miesięcy. Do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego Klient ma czas na to aby zdecydować, czy chce kontynuowac umowę, czy z niej zrezygnować. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Wirtualna Centralka Orange 3

Umowa na czas nieokreślony

abonament miesięczny za pierwszy niepełny oraz pierwszy pełny okres rozliczeniowy - 1 zł (1,23 zł z VAT)

abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 13 miesięcy - 65 zł (79,95 zł z VAT)

abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 25 miesięcy - 49 zł (60,27 zł z VAT)

Wirtualna Centralka Orange 5

abonament miesięczny za pierwszy niepełny oraz pierwszy pełny okres rozliczeniowy - 1 zł (1,23 zł z VAT)

abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 13 miesięcy - 75 zł (92,25 zł z VAT)

abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 25 miesięcy - 59 zł (72,57 zł z VAT)

Wirtualna Centralka Orange 10

abonament miesięczny za pierwszy niepełny oraz pierwszy pełny okres rozliczeniowy - 1 zł (1,23 zł z VAT)

abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 13 miesięcy - 105 zł (129,15 zł z VAT)

abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 25 miesięcy - 89 zł (109,47 zł z VAT)

Wirtualna Centralka Orange 20

abonament miesięczny za pierwszy niepełny oraz pierwszy pełny okres rozliczeniowy - 1 zł (1,23 zł z VAT)

abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 13 miesięcy - 155 zł (190,65 zł z VAT)

abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 25 miesięcy - 139 zł (170,97 zł z VAT)

Wirtualna Centralka Orange WCO
3
WCO
5
WCO
10
WCO
20
Umowa na czas nieokreślony
opłata aktywacyjna 100 zł (123 zł z VAT)
abonament miesięczny 71 zł
(87,33 zł z VAT)
85 zł
(104,55 zł z VAT)
120 zł
(147,60 zł z VAT)
190 zł
(233,77 zł z VAT)
Umowa na 12 miesięcy
opłata aktywacyjna 50 zł (61,5 zł z VAT)
abonament miesięczny 65 zł
(79,95 zł z VAT)
75 zł
(92,25 zł z VAT)
105 zł
(129,15 zł z VAT)
155 zł
(190,65 zł z VAT)
Umowa na 24 miesiące
opłata aktywacyjna 1 zł (1,23 zł z VAT)
abonament miesięczny 49 zł
(60,27 zł z VAT)
59 zł
(72,57 zł z VAT)
89 zł
(109,47 zł z VAT)
139 zł
(170,97 zł z VAT)

opłaty za przekierowanie połączenia

Wirtualna Centralka Orange WCO
3
WCO
5
WCO
10
WCO
20
na numer komórkowy Orange bezpłatnie
na numer komórkowy do pozostałych operatorów 0,60 zł + VAT
do sieci stacjonarnej w tym na numer aktywowany w ramach usługi Ekstra Strefa Firmowa lub Orange Strefa 0,05 zł + VAT
na numer zagraniczny (połączenie międzynarodowe) zgodnie z cennikiem usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm
na numer specjalny zgodnie z cennikiem usług w ofercie Optymalnej w Orange dla FirmWybierając opcję na próbę Klient może wypróbować usługę w ciągu jednego miesiąca - abonament za pierwszy miesiąc użytkowania usługi to 1 zł (1,23 zł z VAT).

Aby skorzystać z tego wariantu należy podpisać umowę na 13 lub 25 miesięcy. Do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego Klient ma czas na to aby zdecydować, czy chce kontynuowac umowę, czy z niej zrezygnować. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Wirtualna Centralka Orange WCO
3
WCO
5
WCO
10
WCO
20
abonament miesięczny za pierwszy niepełny oraz pierwszy pełny okres rozliczeniowy 1 zł
(1,23 zł z VAT)
1 zł
(1,23 zł z VAT)
1 zł
(1,23 zł z VAT)
1 zł
(1,23 zł z VAT)
abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 13 miesięcy 65 zł
(79,95 zł z VAT)
75 zł
(92,25 zł z VAT)
105 zł
(129,15 zł z VAT)
155 zł
(190,65 zł z VAT)
abonament miesięczny za kolejne miesiące przy umowie na 25 miesięcy 49 zł
(60,27 zł z VAT)
59 zł
(72,57 zł z VAT)
89 zł
(109,47 zł z VAT)
139 zł
(170,97 zł z VAT)