Wirtualna Centralka - Wirtualna Centralka - co dostajesz?
numer główny
dzięki niemu Klienci będą dzwonili do Twojej firmy zawsze pod ten sam numer, niezależnie od sprawy, w jakiej się kontaktują; po uzyskaniu połączenia usłyszą ustawione przez Ciebie powitanie,
a po nim automatyczne menu, które pozwoli im wybrać osobę lub dział, z którym chcą rozmawiać; numerem głównym Twojej firmy może być numer stacjonarny lub komórkowy.
raportowanie
pozwala na generowanie raportów dotyczących połączeń przychodzących i dopasowanie ustawień centralki
do realnych potrzeb Twojej firmy.
dodatkowy numer główny
funkcjonalność umożliwia uruchomienie dowolnej liczby dodatkowych numerów głównych, które mogą prowadzić do różnych miejsc drzewa WCO.
Dzięki tej funkcjonalności można mieć w drzewie WCO oddzielne numery, np. dla poszczególnych działów.
grupa
umożliwia łączenie pracowników w grupy, np. dział sprzedaży, księgowość albo magazyn, i zarządzanie kierowanymi
do nich połączeniami według kilku dostępnych wariantów, np. "pierwszy wolny" albo "wybierz losowo".
okazjonalny komunikat
to wybrana przez Ciebie informacja, np. o aktualnych promocjach, którą klient
usłyszy przed rozmową
lub po rozmowie.
wywołaj serwer
funkcja umożliwia zintegrowanie serwera Klienta poprzez web-serwis; Klient określa rodzaj wywołania:
identyfikację numeru lub wpisanie odpowiedniego kodu przez osobę dzwoniąca na Numer Główny Wirtualnej Centralki Orange, a także rodzaj odpowiedzi: odczytanie tekstu z bazy danych lub odpowiednią akcję
(np. przekierowanie do odpowiedniego konsultanta) w ramach schematu centralki.
automatyczne przekierowanie
dzięki tej funkcji połączenia przychodzące mogą być automatycznie przekierowane,
np. do regionalnego oddziału Twojej firmy lub wybranego partnera biznesowego.
lektor
dzięki tej funkcji unikasz nagrywania komunikatów, jakie usłyszą klienci dzwoniący do Twojej firmy, w profesjonalnym studiu nagrań.
Każdy wybrany przez Ciebie tekst zostanie odczytany przez automatycznego lektora; dostępne są głosy kobiecy i męski, ten drugi również w języku angielski.
przywracanie i zapisywanie konfiguracji WCO
funkcjonalność umożliwia tworzenie kopii zapasowej,
poprzez zapis schematu ustawień centralki. Funkcjonalność jest bezpłatna.
nagrywanie rozmów
funkcjonalność pozwala na nagrywanie połączeń wychodzących oraz przychodzących dla numerów skonfigurowanych w Wirtualnej Centralce Orange,
co umożliwia np. przyjmowanie zamówień lub zawieranie umów przez telefon. Podczas rozmowy odtwarzany jest komunikat informujący o tym, że rozmowa jest nagrywana.
funkcja asystenta
funkcjonalność umożliwia inicjowanie rozmów wychodzących w ramach Wirtualnej Centralki Orange przez asystenta i łączenie ich z innym użytkownikiem Wirtualnej Centralki Orange.
Przetransferowanie połączenia może być poprzedzone wcześniejszą konsultacją telefoniczną.